Inapoi la website CNAS/CAS-TM

Platforma ATLAS de transmitere online a cererilor catre CAS-TM

pentru persoane fizice / asigurati si angajatori

SERVICII DISPONIBILE
REGISTRATURA GENERALA 1. Depunerea unei petitii online
2. Solicitare de informatii in baza Legii 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public

PERSOANE FIZICE
CALITATEA DE ASIGURAT 3. Cerere de validare a calitatii de asigurat
CARDUL NATIONAL DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE 4. Verifica online existenta cardului la CAS-TM si cerere de eliberare
5. Cerere de inlocuire a cardului pierdut/furat
6. Cerere de eliberare a adeverintei inlocuitoare pentru refuz de card din motive religioase
CARDUL EUROPEAN DE ASIGURARI DE SANATATE 7. Cerere de eliberare a cardului european de asigurari de sanatate
8. Cerere de eliberare a Certificatului de Inlocuire Provizorie pentru cardul european
9. dezactivat
DISPOZITIVE MEDICALE 10. Cerere de aprobare pentru dispozitive medicale
INGRIJIRI LA DOMICILIU 11. Cerere de aprobare pentru ingrijiri la domiciliu
INVESTIGATII DE INALTA PERFORMANTA 12. Cerere de aprobare pentru PET-CT
INTERFERON FREE 13. Dosar de evaluare a rezultatului medical - aferent codului de formular J05AP-A
14. Instiintare privind imposibilitatea evaluarii rezultatului medical
15. Dosar de intrerupere a tratamentului
CONCEDII MEDICALE - PERSOANE FIZICE 16. Cerere de incheiere de CONTRACT DE ASIGURARE pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate
17. Cerere de decontare pentru concediu medical
18. Cerere de adeverinta

PERSOANE JURIDICE ANGAJATORI
CONCEDII MEDICALE - PERSOANE JURIDICE 19. Cerere de decontare pentru concedii medicale
Registratura generala

1. Depunerea unei petitii online
(optional, se pot incarca documente PDF sau JPG in legatura cu petitia)

Aici se depun petitii generale care nu au corespondent in categoriile de mai jos
Furnizorii de servicii medicale sunt rugati sa transmita documente prin platforma dedicata: acceseaza
acceseaza
2. Solicitare de informatii in baza Legii 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public
(optional, se pot incarca documente PDF sau JPG in legatura cu solicitarea)
acceseaza


Calitatea de asigurat

3. Cerere de validare a calitatii de asigurat
Documente solicitate:
- scan/poza dupa actul de identitate - OBLIGATORIU
- dovada calitatii de asigurat (dupa caz)

mai multe informatii despre documentele care atesta calitatea de asigurat (elev/student, salariat, coasigurat etc.): acceseaza
acceseaza


Cardul NATIONAL de asigurari sociale de sanatate

4. - Verifica online existenta cardului national de asigurari sociale de sanatate la Casa de Asigurari de Sanatate Timis
- Cerere de eliberare a cardului

acceseaza
5. Cerere de inlocuire a cardului pierdut/furat
Documente solicitate:
- cerere de eliberare a cardului national duplicat - OBLIGATORIU (documentul se poate descarca de aici: acceseaza)
- scan/poza dupa actul de identitate - OBLIGATORIU
- scan/poza dupa dovada platii contravalorii cardului - OBLIGATORIU
acceseaza
6. Cerere de eliberare a adeverintei inlocuitoare pentru refuz de card din motive religioase
Documente solicitate:
- cerere - OBLIGATORIU (documentul se poate descarca de aici: acceseaza)
- scan/poza dupa actul de identitate - OBLIGATORIU
acceseaza


Cardul EUROPEAN de asigurari de sanatate

7. Cerere de eliberare a cardului european de asigurari de sanatate
Documente solicitate:
- scan/poza dupa actul de identitate - OBLIGATORIU
- dovada calitatii de asigurat (dupa caz)
acceseaza
8. Cerere de eliberare a Certificatului de Inlocuire Provizorie pentru cardul european
Documente solicitate:
- scan/poza dupa actul de identitate - OBLIGATORIU
- dovada calitatii de asigurat / dovada platii contributiei (dupa caz)
- dovada internarii sau a serviciilor medicale primite (dupa caz)
acceseaza
9. dezactivat  


Dispozitive medicale

10. Cerere de aprobare pentru dispozitive medicale
Documente solicitate:
- Cerere de aprobare pentru dispozitive medicale - OBLIGATORIU - model aici: acceseaza
- Scan/poza dupa actul de identitate - OBLIGATORIU
- Prescriptia medicala / recomandarea (Anexa 39D conform HG Nr. 140/2018) - OBLIGATORIU
- Certificat de incadrare in grad de handicap (daca este cazul)
- Documente medicale pentru oxigenoterapie si ventilatie non-invaziva (daca este cazul, conform pct. 9, Anexa 38 la Normele de aplicare a Contractului Cadru)
acceseaza


Ingrijiri la domiciliu

11. Cerere de aprobare pentru ingrijiri la domiciliu
Documente solicitate:
- scan/poza dupa actul de identitate - OBLIGATORIU
- recomandare pentru ingrijiri - OBLIGATORIU
- bilet de externare (daca recomandarea a fost emisa la externare)
acceseaza


Investigatii de inalta performanta

12. Cerere de aprobare pentru PET-CT
Documente solicitate:
- scan/poza dupa actul de identitate - OBLIGATORIU
- Referat de justificare pentru PET-CT - OBLIGATORIU (documentul se poate descarca de aici: acceseaza)
- Consimtamant informat pentru PET-CT - OBLIGATORIU (documentul se poate descarca de aici: acceseaza)
- Investigatii care sustin diagnosticul si evolutia bolii - OBLIGATORIU, dupa caz:
   - Rezultat CT
   - Rezultat PET-CT anterior
   - Rezultat RMN
   - Scintigrafie osoasa
   - Rezultat histopatologic/anatomie patologica
   - Alte analize de laborator
   - Bilet de externare din spital
acceseaza


Interferon Free

13. Dosar de evaluare a rezultatului medical - aferent codului de formular J05AP-A
Documente solicitate:
- Fisa de evaluare a rezultatului medical - OBLIGATORIU (documentul se poate descarca de aici: acceseaza)
- Confirmare de inregistrare a formularului specific in PIAS - OBLIGATORIU
- Viremia la initierea tratamentului - OBLIGATORIU
- Viremia la 12 saptamani de la terminarea tratamentului - OBLIGATORIU
- Referat de justificare pentru ne-efectuarea viremiei - daca este cazul
acceseaza
14. Instiintare privind imposibilitatea evaluarii rezultatului medical
Documente solicitate:
- Formular de instiintare - OBLIGATORIU (documentul se poate descarca de aici: acceseaza)
- Confirmare de inregistrare a formularului specific in PIAS - OBLIGATORIU
acceseaza
15. Dosar de intrerupere a tratamentului
Documente solicitate:
- Formular de instiintare - OBLIGATORIU (documentul se poate descarca de aici: acceseaza)
- Confirmare de inregistrare a formularului specific in PIAS - OBLIGATORIU
- Documente privind reactiile advese - daca este cazul
- Alte documente care justifica intreruperea tratamentului - daca este cazul
acceseaza


Concedii medicale - PERSOANE FIZICE

16. Cerere de incheiere de CONTRACT DE ASIGURARE pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate
Documente solicitate:
- Act de identitate - OBLIGATORIU (scan/poza)
- Contract de asigurare 1% - OBLIGATORIU (va rugam sa completati, semnati si scanati acest formular: acceseaza)
- Declaratie fiscala (D212 - Declaratie Unica PF)
acceseaza
17. Cerere de decontare pentru concediu medical
Documente solicitate:
- scan/poza dupa actul de identitate - OBLIGATORIU
- cerere tip Anexa 9 - OBLIGATORIU
- Certificatul de concediu medical - OBLIGATORIU
- Dovada platii contributiei - OBLIGATORIU
- Cont bancar in format IBAN

Va rugam sa ne trimiteti documentele in original (Anexa 9 si Concediul Medical) in termen de 30 de zile de la transmiterea pe platforma online.
acceseaza
18. Cerere de adeverinta pentru concedii medicale
Documente solicitate:
- scan/poza dupa actul de identitate - OBLIGATORIU


Se pot solicita urmatoarele tipuri de adeverinte:
- Adeverinta ca sunt persoana asigurata la concedii si indemnizatii pe baza de contract de asigurare
- Adeverinta cu numarul de zile de concediu medical in ultimele 12/24 de luni necesara pentru eliberarea concediului medical
- Adeverinta cu veniturile decontate de catre CAS-TM si numarul de zile lucratoare necesara pentru indemnizatia de crestere a copilului
- Adeverinta pentru casa de pensii
acceseaza


Concedii medicale - PERSOANE JURIDICE (ANGAJATORI)

19. Cerere de decontare pentru concedii medicale
Documente solicitate:
- Cerere de recuperare (conform Ordinului 1395/06.08.2020 cu data intrare in vigoare 06.08.2020) - OBLIGATORIU -
va rugam sa completati, imprimati, semnati si transmiteti scanat acceseaza: acest model
- Centralizator cu CM-uri - OBLIGATORIU -
va rugam sa completati, imprimati, semnati si transmiteti scanat EXACT acest model de centralizator: acceseaza: acest model

Documentatia, in format fizic, se transmite numai dupa primirea ACCEPTULUI, in termen de 30 de zile de la primirea prin email a acestuia. Transmiterea se face prin serviciu postal/curierat cu confirmarea de primire si OPIS!.
acceseaza_______________________
Toate drepturile rezervate CAS-TM
44.221.66.130
powered by Atlas Software